DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (2023)

Ondersteuning van Sony

Artikel-ID : 00172976 / Laatst gewijzigd : 30-03-2017

Afdrukken

  Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

  Het kan nuttig zijn om videobeelden van uw Sony Handycam naar een pc over te zetten om ze te bewerken, op te slaan en te delen. Maar Microsoft Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 ondersteunen de USB-streamingfunctie van Sony niet. Daarom volgen hier twee alternatieve manieren om DV of Digital8-videofilm op een computer op te slaan.

  Optie 1: Met PlayMemories Home

  Optie 2: Met Windows Live Photo Gallery

  Optie 1: Met PlayMemories Home

  U kunt video's importeren met PlayMemories Home van Sony, een pc-toepassing waarmee u gemakkelijk foto's en video's kunt importeren, organiseren en bewerken. Ze kunnen vervolgens worden weergegeven op een breedbeeld-tv of een ander apparaat, online gedeeld en opgeslagen op een schijf. Als u de toepassing nog niet hebt, dan kunt u hem hier verkrijgen: PlayMemories Home downloaden

  1. Sluit uw camcorder op een stroombron aan - zorg ervoor dat u de AC-adapter gebruikt
  2. Selecteer de stand Play/Edit door de stroomschakelaar aan te zetten (raadpleeg de gebruikersgids voor meer informatie)
  3. Kies HD of standaarddefinitie als uw camcorder over HD-beeldkwaliteit (hoge definitie) beschikt. De menu-instellingen hangen af van het formaat van de opgenomen video's en het formaat dat u voor import wil gebruiken. Als u niet zeker bent hoe u de instellingen moet wijzigen, raadpleeg dan uw gebruikersgids. Video's worden geïmporteerd met HD-kwaliteit (hoge definitie) wanneer u video's in HDV-formaat importeert, en met STD-kwaliteit (standaarddefinitie) wanneer u video's in DV-formaat importeert. Hier volgt een handige tabel:

   DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (1)

  4. Plaats een opgenomen cassette in uw camcorder
  5. Open de PlayMemories Home-software op de computer
  6. Sluit uw camcorder op de computer aan door de HDV/DV-aansluiting of DV-aansluiting op uw camcorder met een geschikte kabel te verbinden met de i.LINK-ingang van de computer. Om te verhinderen dat statische schokken uw camcorder beschadigen, sluit u de kabel eerst op de computer aan. (Opmerking: i.LINK is ook bekend als Firewire of IEEE 1394; als uw pc niet over een van deze ingangen beschikt, dan kunt u gemakkelijk een adapter of add-onkaart aanschaffen)

   DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (2)
   Een i.LINK-kabel

   DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (3)
   Een i.LINK-poort

  7. Start de import. Het venster Importeren vanaf tape moet op uw computerscherm zijn weergegeven.

   Automatisch importeren:
   Bevestig dat het selectievakje Importeren vanaf het begin van de tape aangevinkt is, klik vervolgens op Importeren.

   Handmatig importeren:
   1. Geef met behulp van de bedieningsknoppen van het apparaat in het monitorvenster de scène weer waar de import moet starten
   2. Zorg ervoor dat het selectievakje Import vanaf huidige positie van de tape is aangevinkt, klik vervolgens op Importeren

  8. Om het importproces te stoppen, klikt u op de knop Importeren stoppen. Als er meer dan tien minuten blanco tape is, stopt het importeren automatisch

  PROBLEMEN OPLOSSEN

  Als de computer tijdens het importeren vastloopt of uw camcorder niet herkent, koppelt u de camcorder los, start u de computer opnieuw op en herhaalt u bovenstaand proces vanaf stap 5 . De volgende zaken kunnen dit probleem veroorzaken:

  • De instellingen van de VCR HDV/DV en i.LINK CONV wijzigen in het menu STANDARD SET van de camcorder terwijl een i.LINK-kabel is aangesloten
  • De instelling REC FORMAT wijzigen in het menu STANDARD SET terwijl een i.LINK-kabel is aangesloten en de stroomschakelaar op CAMERA-TAPE staat
  • De stroomschakelaar van uw camcorder wijzigen wanneer een i.LINK-kabel is aangesloten
  • Gebruik een computer die de videosignaalformaten op het lcd-scherm van uw camcorder-display (HDV of DV) niet ondersteunt

  Optie 2: Met Windows Live Photo Gallery

  U kunt video's importeren met Windows Live Photo Gallery. U kunt ze bewerken, opslaan en delen met Windows Live Movie Maker.


  Opmerking: Video's kunnen niet rechtstreeks vanaf een analoge camcorder worden geïmporteerd (zoals Video8 of Hi8) naar uw computer wanneer u Windows Live Photo Gallery gebruikt. Om dit te doen, hebt u een analoog opnamestation op uw computer nodig. Dit zet analoge audio en video om naar een digitaal formaat dat door een computer kan worden geïmporteerd, en is gemakkelijk te verkrijgen.

  1. Sluit uw camcorder op een stroombron aan - zorg ervoor dat u de AC-adapter gebruikt
  2. Sluit uw camcorder op de computer aan door de HDV/DV-aansluiting of DV-aansluiting op uw camcorder met een geschikte kabel te verbinden met de i.LINK-ingang van de computer. Om te verhinderen dat statische schokken uw camcorder beschadigen, sluit u de kabel eerst op de computer aan.
   (Opmerking: i.LINK is ook bekend als Firewire of IEEE 1394; als uw pc niet over een van deze ingangen beschikt, dan kunt u gemakkelijk een adapter of add-onkaart aanschaffen)

   DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (4)
   Een i.LINK-kabel

   DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (5)
   Een i.LINK-poort

  3. Als u met Windows 7 werkt, installeer dan het juiste stuurprogramma . Als uw pc met Windows Vista of Windows 8 werkt, ga dan verder naar de volgende stap
  4. Schakel de camcorder in en plaats een videotape die u wilt overzetten
  5. Selecteer de stand Play/Edit door de stroomschakelaar aan te zetten (raadpleeg de gebruikersgids voor meer informatie)
  6. Als het dialoogvenster Autoplay verschijnt nadat u de camcorder hebt ingeschakeld, selecteert u Video importeren met Windows Live Photo Gallery. Als in de plaats daarvan Video importeren opent, gaat u naar de volgende stap
  7. Op de pagina Video importeren voert u een naam in voor het nieuwe videobestand in het vak Naam. Selecteer Kies de delen van de video om te importeren en vervolgens Volgende
  8. Gebruik de besturingselementen op uw camcorder (of zijn afstandsbediening) om de tape te spoelen naar het deel waar u de import van de video wil starten, druk vervolgens op de afspeelknop om de tape af te spelen
  9. Op de pagina met het etiket Gebruik de besturingselementen van de camcorder om de gewenste scène te vinden en klik op Importeren, klikt u op Importeren
  10. Om het importeren van video's te stoppen, klikt u op Stop
  11. Herhaal stappen 5 tot 7 voor elk onderdeel van de videotape dat u wil importeren
  12. Wanneer u klaar bent met het importeren van video's, klikt u op Voltooien. De geïmporteerde video wordt opgeslagen als één videobestand op uw computer en verschijnt in Windows Live Photo Gallery
  13. Om de video in Windows Live Movie Maker toe te voegen zodat u hem kunt bewerken, klikt u in Windows Live Photo Gallery op het videobestand, klikt u op Maken en vervolgens op Een film maken

  Opmerking : U kunt video ook rechtstreeks in Windows Live Movie Maker importeren zonder Windows Live Photo Gallery. Zodra u uw camcorder hebt aangesloten, opent u Windows Live Movie Maker, klikt u op de knop Movie Maker en vervolgens op Importeren van apparaat


  Het juiste stuurprogramma installeren (alleen Windows 7)

  Opmerking: Als uw pc werkt met Windows Vista of Windows 8, hoeft u dit niet te doen.
  Zodra uw camcorder is aangesloten, moet u nagaan of Windows 7 het juiste stuurprogramma heeft geselecteerd.

  Windows 7 beschikt over twee i.LINK/IEEE 1394-stuurprogramma's; een nieuw en een oud. Voor videoregistratie dient u het oude stuurprogramma te gebruiken. Volg deze stapsgewijze instructies om er zeker van te zijn dat het juiste is geïnstalleerd.

  • Klik op Start
  • Klik op Bedieningspaneel
  • Klik op Apparaatbeheer
   (Opmerking: Als u Apparaatbeheer niet in de lijst ziet staan, klik dan op Weergeven op: Categorie aan de rechterbovenkant van het venster Bedieningspaneel. Klik vervolgens op Grote pictogrammen. In het Bedieningspaneel dient nu een lijst met items te staan. Klik op Apparaatbeheer.)

   DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (6)

  • Zoek in de lijst onder Apparaatbeheer naar IEEE 1394 Bus Host Controllers en dubbelklik erop. Nu zou iets als 1394 OHCI Compliant Host Controller moeten worden weergegeven. Als het woord (Legacy) erachter staat, dan is alles al in orde; verlaat het venster en ga naar Stap 4 in Optie 2: Met Windows Live Photo Gallery
  • Dubbelklik vervolgens op de 1394 OHCI Compliant Host Controller. Er wordt een venster weergegeven waarop staat: 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties
  • Klik op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken
  • Selecteer Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken en vervolgens Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer. Er verschijnt een lijst met stuurprogramma's
  • Klik op 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) en vervolgens op Volgende. Zorg ervoor dat u dat met (Legacy) erachter selecteert.
  • Dit installeert de 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) en meldt vervolgens Het stuurprogramma is bijgewerkt.
  • Klik op de knop Sluiten en sluit alle andere open vensters.

  Start de computer opnieuw op. U kunt nu video importeren via de i.LINK/FireWire/IEEE 1394-poort. Ga verder met Stap 4 in Optie 2: Met Windows Live Photo Gallery

  PROBLEMEN OPLOSSEN

  • Af en toe (bijvoorbeeld na de installatie van updates) schakelt Windows 7 terug naar het originele stuurprogramma 1394 OHCI Compliant Host Controller. Als u merkt dat het IEEE 1394-apparaat traag werkt en/of niet langer wordt herkend, herhaal dan bovenstaande stappen en installeer het (Legacy) stuurprogramma opnieuw.
  • Als u na het overschakelen op (Legacy) nog steeds geen video's kunt importeren, dan kan het een probleem met de hardware betreffen. Het kan om een probleem met de poort zelf op de camcorder of computer gaan, of er is een defecte kabel. Probeer draden te verwisselen of gebruik indien mogelijk een andere poort.

  Verwante artikelen

  • DV of Digital8-video's overdragen naar uw Mac

  • DV- of Digital8-video vastleggen op computers met Windows 7 of 8 met behulp van Windows Live Movie Maker

  • Video overdragen van een Digital8- of MiniDV-camcorder naar een computer met het besturingssysteem Windows.

  • Randapparatuur laadt niet op via USB op een pc met Windows 8.1 of Windows 10

  • Het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool (in Windows) uitvoeren

  • Registreer uw product

   Krijg toegang tot alle informatie, houd uw product up-to-date en geniet van geweldige aanbiedingen

  • Sony-community

   Ga naar onze community en deel uw ervaringen en oplossingen met andere klanten van Sony

  • Contact opnemen met ondersteuning

   Neem contact op met het ondersteuningsteam van Sony

  • Reparaties, garantie en reserveonderdelen

   Boek of volg een reparatie, of voorkom zelfs dat er een nodig is

  • Support by Sony (mobiele app)

   Mis nooit meer een update. Vind informatie en ontvang directe meldingen over uw product

   DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (7)DV of Digital8-video's overzetten naar uw pc (8)

  • Registreren
  • Reparatie en garantie

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Dong Thiel

  Last Updated: 17/01/2024

  Views: 5939

  Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dong Thiel

  Birthday: 2001-07-14

  Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

  Phone: +3512198379449

  Job: Design Planner

  Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

  Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.